confirmació form

Hola,
Hem rebut el teu formulari de participació.
Si t’inscrius a la CAT700 Original, et fem saber que hi ha llista d’espera i que avisarem per ordre d’inscripció si hi ha una vacant per tal de completar la inscripció amb el pagament.
Si t’inscrius a la CAT700 S, completa la inscripció fent el pagament de la mateixa tal i com s’indica a la web:

Caixa Enginyers ES46 3025 0011 7314 0007 0998
Concepte: Nom + cognoms del/la participant
Envia el justificant de la transferència a info@cat700.com

Moltes gràcies!
—————————————
Hola,
Hemos recibido tu formulario de participación.
Si te inscribes en la CAT700 Original, te hacemos saber que hay lista de espera y que avisaremos por orden de inscripción si hay una vacante para completar la inscripción con el pago.
Si te inscribes en la CAT700 S, completa la inscripción haciendo el pago de la misma tal y como se indica en la web:

Caja Ingenieros ES46 3025 0011 7314 0007 0998.
Concepto: Nombre + apellidos del / la participante
Envía el justificante de la transferencia a info@cat700.com

Muchas gracias!
—————————————-
Hi there,
We have received your participation form.
If you enroll in CAT700 Original, we let you know that there is a waiting list and that we will notify you if there is a vacancy to complete the enrollment with payment.
If you register for the CAT700 S, complete the registration by paying for it as indicated on the web:

Bank Caja Ingenieros ES46 3025 0011 7314 0007 0998
Concept: Name + surname of the participant
Send the transfer note to info@cat700.com

Thank you very much!