QUI COL·LABORA? (III) SON DINAMOS

Les boixes de dinamo Son tenen segell alemany i han aconseguit ser marca líder en el terreny de les rodes generaodres d’electricitat. En activitats en autosuficiència, et solventaran el problema de carregar dispositiu diversos, com també les llums. Aquestes boixes són estanques i súmmament fiables. La CAT700 en sortejarà entre els seus inscrits. El sorteig […]