DARSE DE BAJA

Has estat donat de baixa del nostre butlletí. Moltes gràcies per haver confiat amb nosaltres tot aquest temps.